Uthyrningspolicy:

Vid uthyrning använder vi oss av vår uthyrningspolicy. 

KabelTV:

Vid problem med kabel-TV kontakta ComHem på telefon 0771-550 000 eller gå in på ComHems hemsida.

Bredband:

Har du ComHem kontaktar ComHem på telefon 0771-550 000 eller gå in på ComHems hemsida. Har du annan bredbandsleverantör vänligen kontakta dem.
 

El-leverans:

Vid problem med el-leverans, kontakta Affärsverken på telefon 0455-783 00. Har du annan leverantör vänligen kontakta dem.
 

Adressändring:

Glöm inte att meddela dina vänner att du har flyttat. Detta gör du enklast på www.adressandring.se
 

Mältans återvinningscentral:

Behöver du slänga något som inte går att sopsortera så finns Mältans återvinningsstation (fd Bubbetorps soptipp) ca 15 minuter utanför stan.
 

Huskurage:

Vi följer Huskurage policy – En policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. (www.huskurage.se)